Więcej produktów przemysłu lekkiego i ciężkiego.

Czy kraje te będą produkować więcej tradycyjnych produktów przemysłu lekkiego i ciężkiego? Bardzo wątpię, gdyż wymagałby to dwóch zmian. Po pierwsze obniżenia kosztów pracy, czyli zmniejszenia gigantycznego garbu welfare state, dławiącego wzrost gospodarczy Zachodu. A po drugie, w odniesieniu do produktów kapitałochłonnych, także obniżenia kosztów energii (co obserwujemy w Stanach Zjednoczonych). W obu przypadkach unijna Europa podąża jednak w  o d w r o t n y m  kierunku.

Wnioski z powyższych rozważań sugerują, że pomysł na reindustrializację jest pomysłem intelektualnie niezbyt trafnym, gdyż nie bierze pod uwagę zmian dokonujących się w gospodarkach średnio i wysoko rozwiniętych. Udział usług o wysokim nasyceniu kapitałem ludzkim będzie rósł, bo takie są tendencje popytowe i takie też przewagi konkurencyjne wysoko rozwiniętych krajów Zachodu.

Przypomnę Czytelniom, że nie jest to pierwsza strategia, wyprodukowana przez Unię.

Poprzednia była to strategia w stylu sowieckim: „obgonit’ i pieregonit” Stany Zjednoczone jako najbardziej innowacyjną gospodarkę świata. Unia Europejska, jeszcze wówczas „piętnastka”, miała tego dokonać w ramach tzw. Strategii Lizbońskiej w latach 2000-2010. Napisałem wówczas komentarz pod tytułem: „Poganianie zdechłego mustanga” i nie myliłem się, bo dystans technologiczny do USA raczej zwiększył sie niż zmniejszył w międzyczasie.

Czy ta nowa strategia reindustrializacji ma większe szanse sukcesu? Bardzo wątpię. Po pierwsze, proponuje – jak zwykle – rozwiązania w starym etatystycznym stylu. Więcej państwa i państwowych pieniędzy, gdy sukcesy głównie zależeć będą od czegoś wręcz odwrotnego: więcej swobodnej przestrzeni dla przedsiębiorczości, pozwalającej poszukiwać konkurencyjnych „nisz” w bardziej nowoczesnych, wymagających kapitału ludzkiego, gałęziach wytwórczości – niekoniecznie zresztą przemysłowej.

 

Advertisements

One thought on “Więcej produktów przemysłu lekkiego i ciężkiego.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s