Więcej przemysłu w UE?

Unijna biurokracja wyprodukowała kolejną strategię. Oceniła poziom konkurencyjności krajów UE i zasygnalizowała potrzebę reindustrializacji: zwiększenia udziału przemysłu (przetwórczego) w PKB do co najmniej 20%. Obawiam się jednak, że tak unijna biurokracja, jak i wspierająca ją profesura, niezbyt dobrze „ogarnia” (jak to się modnie dziś określa) istotę problemu.

Przy okazji oceny konkurencyjności wyszło im, że kraje postkomunistyczne, członkowie UE, są mniej konkurencyjne niż większość krajów starej Unii. Dla kompetentnych analityków, to żadne zaskoczenie, bo te pierwsze są krajami średnio rozwiniętymi, co m.in. oznacza mniej nowoczesna strukturę produkcji: większy udział przemysłów praco- i kapitałochłonnych, a mniejszy – nowoczesnych przemysłów o wysokim nasyceniu kapitałem ludzkim. Bowiem dopiero w miarę wzrostu poziomu PKB na mieszkańca struktura produkcji przemysłowej zmienia się kierunku coraz większego udziału nowoczesnych przemysłów.

Problem w tym, że niemała część wysoko rozwiniętych krajów Zachodniej Europy niezbyt daje sobie radę z tą nowoczesnością. O ile np. w Niemczech udział przemysłu przetwórczego wynosi ok. 20% PKB, to we Francji czy W.Brytanii mniej niż połowę – poniżej 10%! Najwyraźniej jedne kraje rozwinięte UE są bardziej konkurencyjne, a inne mniej.

Poza tym warto zwrócić uwagę na podstawowe tendencje zmian strukturalnych, które dowodzą, iż na wysokim poziomie rozwoju udział przemysłu przetwórczego maleje we  w s z y s t k i c h  krajach; tyle, że dzieje się to wolniej lub szybciej – wskazując w tym drugim przypadku na wzmacniający ową tendencję spadek konkurencyjności. Rośnie natomiast udział –i konkurencyjność – usług rynkowych o wysokim nasyceniu kapitałem ludzkim.

 

Advertisements

One thought on “Więcej przemysłu w UE?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s