Skuteczność polityki pieniężnej NBP w aspekcie celu inflacyjnego

Skuteczność polityki pieniężnej jest pojęciem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Sama polityka pieniężna w systemie gospodarczym może mieć różny charakter, chociażby ze względu na różne metody jej realizacji.
Ocena skuteczności polityki pieniężnej po raz pierwszy została zainicjowana przez monetarystów. Teza, iż polityka pieniężna w krótkim okresie może okazać się bardzo skuteczna, lecz w długim terminie odwrotna w skutkach, rozpoczęła dyskusję nad skutecznością polityki monetarnej.
Skuteczność polityki monetarnej jest istotnym czynnikiem, który może pobudzać strefę gospodarczą kraju. Im wyższa jest skuteczność realizowanej polityki monetarnej, tym lepsze są perspektywy na osiągnięcie założonych celów zarówno w wymiarze ekonomicznym i społecznym.
Opracowanie jest próbą zdefiniowania pojęcia skuteczności polityki pieniężnej i określenia czynników, które ją determinują. Bezpośrednim celem artykułu jest retrospektywna analiza czynników skuteczności polityki pieniężnej, prowadzonej przez Narodowy Bank Polski w latach 1990-2003, pod kątem realizacji celu inflacyjnego.

Skuteczność w sensie terminologicznym jest pochodną przymiotnika skuteczny, określającego zjawiska, które dają oczekiwane wyniki, są efektywne.
W aspekcie praktycznym skuteczność można rozumieć jako próbę odpowiedzi na pytanie o to, kiedy polityka monetarna jest efektywna oraz za pomocą jakich środków i w jakich warunkach efektywność ta jest najwyższa.
Skuteczność polityki pieniężnej można analizować z kilku punktów widzenia:
• celów polityki pieniężnej,
• instrumentów polityki pieniężnej,
• niezależności banku centralnego,
• otoczenia zewnętrznego,
• kanałów transmisji impulsów monetarnych do gospodarki,
• opóźnień w polityce monetarnej.

Advertisements

One thought on “Skuteczność polityki pieniężnej NBP w aspekcie celu inflacyjnego

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s